PENERBITAN DAN PENULISAN

                                                                           

      e-Digest Wahana Minda 2020                           Garis Panduan Dan Tatacara                                eBook Program Outreach                                      eBook e-Prosiding
Kolej Komuniti Bukit Beruang Melaka                Pelupusan Fail Peribadi Pelajar                     Politeknik & Kolej Komuniti (PolyCC)              Seminar Pembelajaran Sepanjang
                    Vol.1 2020                                                        Kolej Komuniti                                            Bagi Tahun 2019 Zon Selatan                         Hayat Peringkat Kebangsaan

 

 

                                                                        

    Program Sangkutan Industri                              Buku Projek Pengurusan Lean                          Buku Proses Penambahbaikan                         Mudahnya Pengurusan Lean
               Pensyarah 2020                                  Kolej Komuniti Bukit Beruang Melaka                      Penyediaan Laporan Aktiviti                                        Dengan VSM
   Kolej Komuniti Bukit Beruang                                                Edisi 1                                           Kolej Komuniti Bukit Beruang Melaka

 

 

                           

               Hotel Reservation                                            e-Xpresi @KKBBM 2023
                  Semudah 123
     Sijil Operasi Perhotelan Siri 1